Volg onze activiteiten


Wat zijn we blij met de sponsoring van de Kroon- en Mandarijn eenden door Niek de Wit...

....en de Indische loopeenden en Marans kippen door Franka Beemster.

 

Alle dieren zijn nog jong en zullen naarmate ze ouder worden een kleurrijk verenkleed krijgen.

Dit zijn onze Kameroenschapen.
Het Kameroen schaap is een "haar" schaap. Het uiterlijk van het dier heeft zelfs iets weg van een geit. Het is een dwergschaap van ca. 45 tot 50 cm. hoog.

 

De poorten van de kinderboerderij blijven voorlopig nog gesloten tot er wildroosters zijn geplaatst. We vragen u en uw kinderen de dieren nog wat rust te gunnen, ze moeten namelijk wennen aan hun nieuwe onderkomen.
Er weer spontaan vele vissen, water- en oeverplanten aangeboden voor onze vijvers.

 

Maar ook worden we geweldig geholpen door bedrijven uit Venhuizen; Polytechniek BV (zetwerk volière), Klem Installatietechniek (waterleiding), Ron Vreeker (zinkwerk op kinderboerderij en in konijnenhok)

 

Het muurtje onder de volière ius vakkundig gestuct door Gerrit Klaver.

 


Regenboogbankje

Door Vreeker Bestrating & Groen wordt  een 'regenboogbankje' geplaatst langs de vijver nabij de Serre. De diverse kleuren van het parkbankje symboliseren alle schakeringen van een respectvol leven: 'Je bent wie je wilt zijn ... en je mag zijn wie je bent'.

 

Realisatie in samenwerking met SVTB en Piet Karsten van Stichting Roze Netwerk en Roze Senioren West-Friesland.


Nestplaatsen

juli 2017

De gaten zijn geboord in de bielzen voor de nestplaatsen van oeverzwaluw en ijsvogel, en nu afwachten of ze deze behuizing kunnen vinden. Sjaak en Cor hebben er een flink hun best op gedaan want het viel niet mee de bielzen waren nog van goeie kwaliteit.

 

Ton Kenter en Cor Vriend hebben de fundering onder de volière hersteld zodat de komende weken de opbouw verder kan gaan. Vreeker Bestrating en Groen is weer begonnen met de afbouw van de kinderboerderij en waarschijnlijk zal deze eind volgende week klaar zijn.


Jaarmarkt

9 juli 2017

 

De jaarmarkt was voor onze Stichting VTB een groot succes, er hebben zich maar liefst 35 mensen opgeven als donateur en 5 vrijwilligers aangemeld voor de kinderboerderij. Dat wil zeggen dat de dieren er komen. Ook de reacties, complimenten en de toezeggingen van vele materialen en dieren was overweldigend. Wij als bestuur zijn trots dat wij dit tuinproject voor alle dorpsbewoners mogen uitvoeren. Tot eind augustus zullen er bijna geen werkzaamheden meer worden uitgevoerd, alleen zullen we de bloembakken indien nodig water geven. En daarna gaan we er weer vol tegen aan om de tuin nog meer te verfraaien. Wij willen alle donateurs, sponsors en zeker niet te vergeten alle vrijwilligers bedanken zonder jullie had het niet gelukt. Iedereen een prettige vakantie en tot de volgende klusdag.


Heerlijke bankjes en een fontein geplaatst!

15 juni |

 

Langs het wandelpad van de Tuinstraat heeft de gemeente in samenwerking SVTB vier nieuwe mooie tuinbanken geplaatst, binnenkort gaat de SVTB er ook twee grote bloembakken neerzetten. Donderdagavond 15 Juni zijn er in de grote vijver eenden korven en lucht- en filterpompen geplaatst. En we hebben het water tot leven gebracht met een fonteinpomp welke jaren dienst deed bij Mevr. Jet Langedijk aan de Westerbuurt. Deze gratis fonteinpomp hebben we drijvend gemaakt zodat deze niet verstopt.

 

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door de topvrijwilligers Ron Burger en Frank Wognum. En ook het bestuur Afra Vroling, Cor Vriend, Sjaak de Lange en Peter Wognum heeft donderdagavond weer samen laten zien waar we voor gaan en staan.


Rabobank fietstocht 10 juni

Zaterdag 10 juni hebben Afra, Anneke, Ellen, Lida, Lydia, Gerda, Elma en Trudy een mooi bedrag bij elkaar gefietst met de Rabobank fietstocht. Heel hartelijk dank dames!

En ook wederom de Rabobank, die met deze fietstocht en financiële bijdrage vele verenigingen en stichtingen heeft blij gemaakt.

 


Wie helpt met water geven?

Een groep van veertien vrijwilligers heeft zaterdag 20 mei in de tuin De Verbinding van Bosmanstaete in Venhuizen bloembakken aan de lantaarnpalen en bruggen opgehangen. Deze zijn gevuld met perkplanten en zomergoed. "Helaas hebben de geplante perkplanten en de bloembakken behoorlijke schade opgelopen door het slechte weer die zaterdagmiddag", vertelt Peter Wognum, projectbegeleider van Stichting Vrienden Tuin Bosmanstaete. "De plantjes die het weer niet overleefd hebben, worden in de loop van de zomer weer vervangen."


Peter hoopt dat zoveel mogelijk mensen willen helpen met water geven van deze bloembakken. "Binnenkort worden twee rolstoelhellingen bij de grote vijver aangepast naar de nu geldende norm. Bij de helling bij de kleine vijver wordt een doorgang gemaakt waar je alleen lopend doorheen kan. Deze is dus niet geschikt voor rollator en rolstoel. Ook worden weer divers werkzaamheden uitgevoerd nabij de toekomstige plaats van de kinderboerderij. Wie mee wil helpen of meer informatie wil, kan een mailtje sturen naar info@tuinbosmanstaete.nl. Ten slotte willen wij alle bedrijven die gesponsord hebben heel erg bedanken!"

De boomstronken zijn omgetoverd tot boomstoelen. Een prachtig idee van Franka Beemster! 

Eindelijk kunnen de werkzaamheden aan onze tuin
“De Verbinding” van de Bosmanstaete weer verder gaan.

 

De toezeggingen van Gemeente Drechterland en woningstichting Het Grootslag

geven ons weer financiële armslag om weer volop aan het werk te gaan met de aanleg van een prachtige belevingstuin.

Ook de Rabobank, de Pius Stichting en het Zuster Schoenmaker Fonds hebben een belangrijke financiële bijdrage geleverd en ,niet te vergeten, de donateurs van de Stichting Vrienden Tuin Bosmanstaete. We zijn hun zeer erkentelijk voor deze bijdrage.

 

Zaterdag 20 mei om 10.00 u. gaan we met een grote groep van 12 vrijwilligers de speciale bloembakken aan de lantarenpalen en aan enkele bruggen ophangen. De bloembakken worden met perkplanten en zomergoed gevuld. Waar mogelijk worden ook  de borders beplant.

 

De speciale bloembakken zijn gratis door PanAmerican Seed uit Hem gevuld en opgekweekt.  Ook ontvangen we van hen een grote partij perkplanten.
Deze bloembakken hebben een waterreservoir, waardoor er minder vaak water gegeven hoeft te worden.

 

Het zomergoed en de zomerbloembollen zijn gesponsord door Mantel & Mosselman uit Venhuizen en verder hebben we een grote partij perkplanten mogen ontvangen van Sygenta uit Enkhuizen.


We willen de bovenstaande bedrijven bedanken voor hun sponsoring.

 

We kunnen nog altijd vele vrijwilligers gebruiken en ook donateurs zijn meer dan van harte welkom!


 

 5 april 2017

'We wachten nu nog op de mannen'

 

Meer vrijwilligers nodig voor
renovatie tuin BosmanstaeteJosé Beers, Ans Kenter-de Lange en Peter Wognum in de tuin van Bosmanstaete.
"Welke mannen komen de handen uit de mouwen steken?" (Foto: Foto Hoekstra)

VENHUIZEN - "De verouderde tuin rondom de Bosmanstaete was zwaar verwaarloosd. De vijver bijvoorbeeld zág je bijna niet meer. Ik vond het hoog tijd dat daar verandering in kwam." Aan het woord is projectbegeleider Peter Wognum van Stichting Vrienden Tuin Bosmanstaete. "We willen een parkachtige tuin realiseren die aantrekkelijk en toegankelijk is voor jong en oud." Op dit moment zijn zo'n tien vrijwilligers actief. "Maar dat is veel te weinig", vertelt Ans Kenter-de Lange, één van de vrijwilligers. "Bovendien zijn dat bijna alleen maar vrouwen, terwijl we ook echt mannen nodig hebben. Daar wachten we nu op. Met name voor het wat zwaardere werk zijn zij van harte welkom."


Uit de tuin van woonzorgcentrum Bosmanstaete aan de Sint Lucasstraat in Venhuizen is volgens de vrijwilligers veel meer te halen. "Er is inmiddels al veel werk verzet. Begin maart zijn we begonnen met rigoureus snoeien, waardoor meer ruimte is ontstaan", vertelt Peter. "Verder hebben we heesters en vruchtbomen geplant en zijn de bankjes van een ander kleurtje voorzien. En ook niet onbelangrijk: de tuin is rolstoelvriendelijk gemaakt. En is er een begin gemaakt met het 'bouwrijp' maken van de plaats waar de kinderboerderij moet komen." Vrijwilliger José Beers: "Zelf ben ik gek op tuinieren, maar ik heb helaas geen eigen tuin. Door hier de handen uit de mouwen te steken, kan ik mijn hobby tóch uitoefenen. Bovendien is het mooi dat je dit voor de bewoners van Bosmanstaete kunt doen. Ik merk dat sinds we bezig zijn in de tuin, de mensen meer naar buiten gaan. En dat is precies onze bedoeling natuurlijk."

 

Verbinding

Een grote vijver met vissen, weelderige waterplanten en statige zwanen. Een volière en een kinderboerderij die zorgen voor de broodnodige reuring. Aantrekkelijke plantvakken en borders nodigen uit tot een wandeling. Een geurtuin die de zintuigen prikkelt en een beweegtuin die ouderen uitnodigt om meer te bewegen. Kortom, een tuin waar jong en oud uit Venhuizen elkaar kan ontmoeten, waar ouderen veilig kunnen wandelen en samen buiten koffie kunnen drinken. Peter: "Daarom past de naam van tuin er zo goed bij: De Verbinding. Zoë Boots, leerling van de Jozefschool, heeft deze naam bedacht en mag daarom aan het eind van dit jaar de tuin officieel openen."

 

Materialen

Ondertussen heeft de stichting al diverse materialen gekregen, zoals een tuinbank, planten, vissen, keien en een fontein voor de vijver. Ook zijn honderdvijftig nieuwe vissen in de vijver uitgezet en binnenkort zwemmen er ook karpers. Peter: "Dorpsbewoners en lokale ondernemers (firma Vreeker en Schadenberg, red.) hebben ons gesponsord en daar zijn we uiteraard heel blij mee. Als er nog andere bedrijven of particulieren zijn die materialen willen doneren, horen we dat natuurlijk graag! Denk aan vissen, dieren voor de kinderboerderij, waterplanten, grote bloembakken of tuinbanken. Verder kost het onderhoud van de kinderboerderij en de volière natuurlijk ook geld. Het voer, de dierenarts, het onderhoud van de dierenhokken en het hekwerk moeten bijvoorbeeld betaald worden. Daarom zijn we ook hard op zoek naar donateurs die ons voor tien euro per jaar willen steunen. Maar meer geld mag natuurlijk altijd."

 

Leuke dag

De tuinaanleg en het onderhoud worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. Maar voor veel werkzaamheden zijn vrijwilligers nodig: de bloembollen en perkplanten moeten worden geplant in de borders en bloembakken, de dieren moeten worden gevoerd, maar ook de vijver en het tuinmeubilair vragen het nodige onderhoud. "Daarvoor zoeken we dus nog vrijwilligers die bijvoorbeeld een ochtend in de week of een keer op een zaterdag kunnen helpen. Je beleeft sowieso een leuke dag hier", benadrukt José. "We eten en drinken tussendoor samen. Ook mensen die maar een paar uurtjes kunnen helpen, zijn van harte welkom." "En natuurlijk staan de biertjes ook koud", besluit Peter lachend.


Welke mannen komen de handen uit de mouwen steken? Neem contact op met Peter Wognum: 06-22797298. Mailen kan ook: info@tuinbosmanstaete.nl. Natuurlijk zijn vrouwen ook van harte welkom om te komen helpen. Meer informatie is te vinden op www.vriendentuinbosmanstaete.nl. Ook is er een Facebookpagina: 'Vrienden Tuin Bosmanstaete'. Wie donateur wil worden, kan een mailtje sturen naar bovenstaand adres en het bedrag overmaken op rekeningnummer NL83RABO0315472146, t.n.v. Stichting Vrienden Tuin Bosmanstaete p/a Peter Wognum, Westerbuurt 43, 1606 AK Venhuizen.


De tuin heeft een naam!

 

Op 25 maart heeft de tuin een echte naam gekregen en het is geworden

 

DE VERBINDING

 

Deze naam is bedacht door Zoë Boots. Uit handen van onze voorzitter Sjaak de Lange heeft Zoë een leuke prijs ontvangen. Ook mag Zoë straks de officiële opening doen, welke zal plaatsvinden aan het eind van dit jaar. Tevens heeft Sjaak de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de kleurwedstrijd.

Uitslag naam- en kleurwedstrijd

Naamwedstrijd

     
 

Zoë Boots

Jozefschool

De Verbinding

 
 

Brady Opmeer

Jozefschool

De Beleving

 
 

Yosca Uhlenbeck

Jozefschool

De Konkeltuin

 
         

Kleurwedstrijd

     

Jozefschool

Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

 

Wim Steen

Fleur Bregman

Melissa Appelman

Kyro Mol

 

Maud Dekker

Phoebe Perry

Joyce laan

Marissa Martens

 

Dex Klaij

Dylona Zimmerman

Cas Klaij

Charmaine Sijm

 

 

 

 

 

Padland

Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

 

Jannie v/d Bosch

Carlijn Willemse

Nyssa Groot

Marije van Steenderen

 

Ivo Sieron

Anouck Zwagemaker

 Zoë van Lenthe

Bas Stromer

 

Liva Wachter

Mika Mikkers

Tim Weverink

Joyce Bleeker

 

 

 

 

     en Zomer Dijkstra

 

 

 

 

 

Roelof v. Wienesse

Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

 

Mirte Nederveen

Demi Bregman

Romee Ham

Kim de Groot

 

 

Evy van Diepen

Christina van Delft

Julia ter Hofstede

 

 

Tristan Bergsma

Nynke Roosendaal

Romy Stoof

 


Foto Henk de Weerd
Foto Henk de Weerd

Dit artikel stond 11 maart jl. in de krant...

 

Mythe rond 'het monster van Venhuizen' blijft.

VENHUIZEN - Frank Wognum (links) en Jelle Karsten strompelen met visnet en volgens de regels aangelijnd over de nogal pruttige bodem van de vijver bij woonzorgcentrum Bosmanstaete.


 

Daar wordt gewerkt aan de renovatie van de binnentuin, en in het kader van de vrijwilligersdag NL Doet werd zaterdagochtend een grote actie op touw gezet.

De brandweer was van de partij om de vijver leeg te pompen. Er was er en der wat herstelwerk nodig en de grote vraag was: wat zou er allemaal in rondzwemmen? Van tevoren had de stichting die zich met dit project bezig houdt, al verhalen opgevangen over zeker twee schildpadden, snoeken en vooral het ’monster’: een meerval die hier ooit zou zijn uitgezet.

Helaas, in de schepnetten spartelden een paar voorns. Dus de mythe blijft in stand en de vijver is nu wel mooi schoon. En binnenkort zwemmen hier een paar karpers