Voortgang werkzaamheden in de tuin

Eindelijk kunnen de werkzaamheden aan onze tuin
“De Verbinding” van de Bosmanstaete weer verder gaan.

 

De toezeggingen van Gemeente Drechterland en woningstichting Het Grootslag

geven ons weer financiële armslag om weer volop aan het werk te gaan met de aanleg van een prachtige belevingstuin.

Ook de Rabobank, de Pius Stichting en het Zuster Schoenmaker Fonds hebben een belangrijke financiële bijdrage geleverd en ,niet te vergeten, de donateurs van de Stichting Vrienden Tuin Bosmanstaete. We zijn hun zeer erkentelijk voor deze bijdrage.

 

Zaterdag 20 mei om 10.00 u. gaan we met een grote groep van 12 vrijwilligers de speciale bloembakken aan de lantarenpalen en aan enkele bruggen ophangen. De bloembakken worden met perkplanten en zomergoed gevuld. Waar mogelijk worden ook  de borders beplant.

 

De speciale bloembakken zijn gratis door PanAmerican Seed uit Hem gevuld en opgekweekt.  Ook ontvangen we van hen een grote partij perkplanten.
Deze bloembakken hebben een waterreservoir, waardoor er minder vaak water gegeven hoeft te worden.

 

Het zomergoed en de zomerbloembollen zijn gesponsord door Mantel & Mosselman uit Venhuizen en verder hebben we een grote partij perkplanten mogen ontvangen van Sygenta uit Enkhuizen.


We willen de bovenstaande bedrijven bedanken voor hun sponsoring.

 

We kunnen nog altijd vele vrijwilligers gebruiken en ook donateurs zijn meer dan van harte welkom!